Dr. Putri Laksmi Karim Sp.DV

Sp. Kulit & Kelamin

Jakarta Selatan, Setiabudi , Jakarta

Dr. Putri Laksmi Karim Sp.DV

Sp. Kulit & Kelamin

Jakarta Selatan, Setiabudi , Jakarta