dr. Dimas I S.Ked
Umum
dr. Dimas I S.Ked
Umum

Tempat Praktik Dokter

Klinik Medical Port Sunda Kelapa
Poliklinik
Dokter Gigi Umum ,Dokter Umum
Alamat
Jl. Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jakarta