Vania VashtiVania Vashti

Dr. Vania Vashti Lasrindy, Sp.KK

Sp. Kulit & Kelamin
Siloam Hospitals Bangka  
Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
Rp 150.000